MIS logo
Europski Strukturni i Investicijski Fondovi (ESIF) u razdoblju od 2014. do 2020.
Obavijest korisnicima:
Obavijest korisnicima: Poštovani, dana 21.09.2016. web stranica MIS 2014-2020 neće biti dostupna u periodu od 16:30 do 17:30 sati radi redovitog održavanja. Hvala na razumijevanju.
Hvala na razumijevanju.
Obavještavamo cijenjene Prijavitelje kako je od 3. svibnja 2016. godine Prijavni obrazac A izmijenjen na stranici 6. Izvor financiranja prihvatljivih troškova projekta dodavanjem automatskog izračuna intenziteta financiranja (postotak bespovratnih sredstava u odnosu na prihvatljive troškove projekta).
VAŽNA OBAVIJEST!
U utorak, 21. veljače 2017. godine od 17 do 19 sati postoji mogućnost otežanog rada ili nedostupnosti web stranice za izradu Prijavnog obrasca A zbog redovitog održavanja.
Hvala na razumijevanju.
Prijavni obrazac A. dio
Sadržaj
Opći podaci o projektu
UP.02.2.2.15
Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb
Opći podaci o prijavitelju
Identitet prijavitelja
Poštanska adresa
Odgovorna osoba (voditelj institucije ili druga opunomoćena osoba)
Kontakt osoba
Podaci o projektnom partneru/partnerima
Sudjeluje li na projektu uz prijavitelja i projektni partner/i? 
Ako je naznačeno "Ne", dodatne informacije o projektnim partnerima ne moraju biti ispunjene.
Adresa
Br. Naziv partnera OIB (12345678901) Ulica i kućni broj Poštanski broj Mjesto Država Vrsta pravnog subjekta Obveznik PDV-a
Podaci o lokaciji projekta
Kontinentalna Hrvatska
ZAGREBAČKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
KARLOVAČKA
VARAŽDINSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA
BRODSKO-POSAVSKA
OSJEČKO-BARANJSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
MEĐIMURSKA
GRAD ZAGREB
Jadranska Hrvatska
PRIMORSKO-GORANSKA
LIČKO-SENJSKA
ZADARSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ISTARSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
Izvan Hrvatske
Kratki opis projekta
Obrazloženje projekta
Br. Ciljevi i pokazatelji
Postizanjem navedenog cilja, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih unaprijed određenih pokazatelja 
Identifikacijski broj, ime i jedinica unaprijed određenog pokazatelja Mjerene vrijednosti Doprinos Učestalost izvješćivanja Rok za ostvarenje Obrazloženje i dokazi postignuća
Polazišna vrijednost Ciljna vrijednost
+ Dodaj novi...
Ostvarenje specifičnih pokazatelja koje korisnik određuje za projekt: 
Identifikacijski broj, ime i jedinica pokazatelja Mjerene vrijednosti Doprinos Učestalost izvješćivanja Rok za ostvarenje Obrazloženje i dokazi postignuća
Polazišna vrijednost Ciljna vrijednost
+ Dodaj novi...
Elementi projekta i proračun
date picker
Br. Element projekta Ukupni iznos prihvatljivih troškova, HRK
 
V Promidžba i vidljivost
 
PM Upravljanje projektom i administracija
 
Ukupno
Sažetak kategorija financiranja

Sažetak troškova po oznakama


Promidžba i vidljivost
Stavka troška Broj jedinica Jedinica Iznos po jedinici, HRK Ukupni iznos, HRK
Kategorija financiranja
Oznake Obrazloženje
Prekoračenje
 
+ Dodaj novi...

Upravljanje projektom i administracija
Stavka troška Broj jedinica Jedinica Iznos po jedinici, HRK Ukupni iznos, HRK
Kategorija financiranja
Oznake Obrazloženje
Prekoračenje
 
+ Dodaj novi...

Cilj br. Cilj Povezanost
+ Dodaj novi...
Stavka troška Broj jedinica Jedinica Iznos po jedinici, HRK Ukupni iznos, HRK
Kategorija financiranja
Oznake Obrazloženje
Prekoračenje
 
+ Dodaj novi...
Ukupni troškovi projekta
Iznos, HRK
Ukupna vrijednost projekta
1. Ukupni prihvatljivi troškovi
2. Neprihvatljivi troškovi
2.1. Javna sredstva
2.2. Privatna sredstva
Izvor financiranja prihvatljivih troškova projekta
, HRK Ukupno, HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi
1. Bespovratna sredstva
      Intenzitet potpore, %
2. Sredstva prijavitelja i/ili partnera
2.1. Javna sredstva  
2.2. Privatna sredstva  
 
Kredit Europske investicijske banke
Procijenjeni neto prihod
Metoda procjene neto prihodaDe minimis / državne potpore
Horizontalne teme (gdje je relevantno)
 Ravnopravnost spolova i nediskriminacija (osim infrastrukture)
 Pristupačnost za osobe s invaliditetom
 Zelena javna nabava
 Klimatski izazovi
 Učinkovitost resursa
 Zeleni rast
 Drugo
Promidžbene mjere
Vrsta medija Naznaka Ciljna skupina
Obrisati odabranu stavku?